Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatI found that my involvement in ESBRI helped me to see how academic ideas can be thoughtfully transformed into useful policy and practice."
Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Strukturerna och företagandet

En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling

by Birgitta Sköld

Title: Strukturerna och företagandet – En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling
Author: Sköld, Birgitta
Year: 2013
University: Linköping University