Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Networks as a Way of improving Small and Medium Sized Manufacturing Enterprises

av Max Lundberg, Joakim Tell

Författarna till denna licentiatuppsats har tillsammans med representanter från små och medelstora företag varit involverade i skapandet av ett nätverk kallat Innonet. En viktig aspekt i projektet var samarbete. Samarbete skedde både mellan företagen samt mellan företagen och ett litet regionalt universitet. Samarbetet skedde på olika plan, både gällande socialt/psykiskt stöd samt gällande praktiska lösningar. Under tre år utvecklade, upplevde och till viss mån utvärderade forskarna olika synsätt på nätverk. Fokus för dessa nätverk var att stärka de deltagande företagen och utveckla dem.

Uppsatsen har fyra delar; 1) Nätverksorganisationer. Förutsättningar för nätverk och strukturen i olika faser. 2) Från praktik till praktik. Karaktären hos processen vid uppkomsten av ett nätverk. Forskarens olika roller, skillnader i nätverkets olika tillämpningar och vissa viktiga drag i lärandet som ägde rum. 3) Kunskap och åtagande. Nätverkens kontext presenteras. Olika förklaringar till att fler nätverk etableras. 4) Mot en inter-organisatorisk demokrati. Nätverk av anställda som fungerar parallellt och interaktivt med ledningens nätverk diskuteras. Förutsättningar för att utveckla tillit och kraftfullt ledarskap belyses.

Titel: Networks as a Way of improving Small and Medium Sized Manufacturing Enterprises
Författare: Lundberg, Max och Tell, Joakim
År: 1998
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu