Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Företagande i industrialismens gränsbygder

Skelleftebygden under 1800-talet

av Torbjörn Danell

Studien över Skelleftebygdens företagsutveckling under 1800-talet har två generella målsättningar: 1) Att studera den geografiska spridningen av olika försörjningsformer. I fokus är företagandet. 2) Att försöka besvara varför det finns en hög mottaglighet för vissa nya försörjningsformer, medan andra aldrig förankras eller försvinner. I fokus är det lokala entreprenörskapet.

Studien behandlar teoretiska utgångspunkter, forskningsläget och stadsbildandets betydelse. En komparativ studie görs för att se vilka likheter och särdrag det finns mellan Skelleftebygden och andra områden i Norrland under 1800-talet. Dessa jämförs sedan med andra närliggande landsförsamlingar som Umeå, Luleå och Piteå. Här studeras även hur hushållens förmögenhet utvecklats i Skelleftebygden i samband med de brytningar i försörjningsmönstren som skedde under 1800-talets första hälft. Slutligen tas olika typer av företagarnätverk upp och hur de sociala nätverken i Skelleftebygden förändrades under 1800-talet.

Titel: Företagande i industrialismens gränsbygder – Skelleftebygden under 1800-talet
Författare: Danell, Torbjörn
År: 1998
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu