Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The number and the size distribution of firms in Sweden and other European countries

av Dan Johansson

Studien undersöker förändringen i antal och storlek hos Sveriges företag mellan 1968 – 1993. De svenska företagen jämförs med företagen i elva europeiska länder med avseende på antal och storlek. Resultatet visar att det har blivit färre svenska tillverkningsföretag i alla storlekskategorier. Den största minskningen har skett i medelstora företag (10–199 anställda). Det finns stora skillnader mellan antalet företag i olika länder. Studien visar att Sverige har färre små företag (10–99 anställda) och fler stora företag (500+ anställda) än andra europeiska länder. Inget stöd för det vanliga påståendet att Sverige har färre medelstora företag (100–499) än övriga Europa påvisas.

Titel: The number and the size distribution of firms in Sweden and other European countries
Författare: Johansson, Dan
År: 1997
Lärosäte: The Research Institute of Industrial Economics

Mest lästa artiklar nu