Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatFörstapriset gick till team EpebFyr vid Fyrisskolan i Uppsala
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The number and the size distribution of firms in Sweden and other European countries

av Dan Johansson

Studien undersöker förändringen i antal och storlek hos Sveriges företag mellan 1968 – 1993. De svenska företagen jämförs med företagen i elva europeiska länder med avseende på antal och storlek. Resultatet visar att det har blivit färre svenska tillverkningsföretag i alla storlekskategorier. Den största minskningen har skett i medelstora företag (10–199 anställda). Det finns stora skillnader mellan antalet företag i olika länder. Studien visar att Sverige har färre små företag (10–99 anställda) och fler stora företag (500+ anställda) än andra europeiska länder. Inget stöd för det vanliga påståendet att Sverige har färre medelstora företag (100–499) än övriga Europa påvisas.

Titel: The number and the size distribution of firms in Sweden and other European countries
Författare: Johansson, Dan
År: 1997
Lärosäte: The Research Institute of Industrial Economics

Mest lästa artiklar nu