Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

A Quest for Accounting and Control within Entrepreneurial Organisations

av Eva Lövstål

Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur entreprenöriella organisationer kan kontrolleras utan att entreprenörskapets värderingar och ansträngningar kvävs. Med kontroll avses budget, redovisningsrapporter och redovisningsinformation.

Under 1996 och 1997 genomfördes ett antal intervjuer med sex medlemmar av Roxtec. De var alla managers med lång erfarenhet. Intervjuerna analyserades och tolkades med hjälp av två förklaringsmodeller. Den första tolkningen resulterade i ett antal teman som förklarade och sammanfattade deltagarnas förståelse och användning av redovisningsverktygen. I den andra förståelseprocessen identifierades paradoxala ställningstaganden. För att lösa denna paradox introducerades nya koncept baserade på den övergripande användningen av ställningstagandena.

Observationer och tolkningar från den empiriska studien menar att Roxtecs kontroll av organisationen sker genom tydliga mål och visioner, samstämmiga värderingar, orubbliga regler, förhandling och kommunikation. Tillsammans med teorier om kontroll av organisationer och organisatoriskt entreprenörskap har dessa insikter ändvänts för att konstruera ett konceptuellt ramverk för organisationskontroll i organisationen. Budget och redovisningsrapporter skapar en kostnadsmedvetenhet liksom en inre motivation hos Roxtec medlemmarna. Budgeten bör ”hållas vid liv” och inte vara något som görs passivt vid sidan av verksamheten.

Titel: A Quest for Accounting and Control within Entrepreneurial Organisations
Författare: Lövstål, Eva
År: 2001
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu