Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Regional development intermediaries' and university-business connectedness in fostering economic development

A study of Södertörn and Cracow Regional Development Intermediaries

av Marek Lewicki

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om RDIs (Regional Development Intermediaries) samt att jämföra RDIs aktiviteter mellan regioner och länder. Undersökningen vill även belysa hur RDIs i Södertörn (Sverige) och Malopolska (Polen) utför sina entrepreneuriella aktiviteter och skapar en kontakt mellan universitet och företag för att öka tillväxten i respektive region.

Undersökningens fokus är att påvisa den utvecklande naturen hos RDIs två huvudsakliga aktiviteter i dessa två regioner. I Malopolska regionen har marknadsekonomin tagit över pga politiska och sociala reformer. I Södertörn har istället regionalpolitiken verkat för att ändra ”uppifrån- och ned-”perspektivet på den ekonomiska aktiviteten. Man har verkat för en mer marknadsanpassad ekonomisk aktivitet och en utveckling av entrepreneuriella aktiviteter (”nedifrån- och upp-” perspektiv) med en ökad grad av frihet.

Denna undersökning vill ge läsaren information om RDIs utvecklande aktiviteter - både praktiska operationer och retoriska ansträngningar. Undersökningen vill också visa hur RDIs aktiviteter skapar en mekanism av positiv feedback i ”the Economic Locality Linkage Modell”. Slutligen identifieras de viktigaste politiska faktorerna och implementationsmodellerna i RDI aktiviteterna för respektive region gällande teknik och innovation.

Titel: Regional development intermediaries' and university-business connectedness in fostering economic development – A study of Södertörn and Cracow Regional Development Intermediaries
Författare: Lewicki, Marek
År: 2001
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu