Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

AB Adam & Eva

En studie av familjeföretag inom ICA

av Eva Javefors Grauers

Det övergripande syftet för studien är att uppnå ökad förståelse av kvinnors och mäns villkor som familjeföretagare. Avhandlingen bygger på fallstudier i tre ICA-butiker, där bl a arbets- och rollfördelningen mellan makarna studerats ingående. Analysen av familjeföretagarnas arbetsindelning i hemmet visar att de tre familjerna kan klassificeras in i tre olika kategorier; den patriarkala, den konventionella och den jämställda familjetypen. Studien finner inga skillnader mellan makarna avseende inflytande, kompetensutveckling och trivsel. Däremot har de kvinnliga företagarna i två av företagen inte lika villkor som sina makar gällande ägande, pensionsförsäkringar och i ett företag, löner. I ett av familjeföretagen har de båda makarna lika ägarandelar, löner och pensioner.
Trots att mannens och kvinnans insatser är lika viktiga är det oftast mannens roll som uppmärksammas och mannen som får plats i ICAs styrelser och ledningsgrupper. Analysen ur ett genusperspektiv visar att kvinnornas osynlighet som familjeföretagare kan tolkas och förstås ur arbets- och rollfördelningen mellan makarna, men också av det faktum att de är kvinnor.

Titel: AB Adam & Eva – En studie av familjeföretag inom ICA
Författare: Javefors Grauers, Eva
År: 1999
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu