Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Finance in small businesses

A widened approach to small business managers’ handling of finance

av Joakim Winborg

Syftet med denna uppsats är att se till hur småföretagare möter sitt finansieringsbehov. Empirisk data samlades in i två faser. Den första genomfördes 1994 och undersökte småföretagarens attityder gentemot finansiella källor, användning av finansiella källor och engagemang i finansiell planering. 1996 genomfördes den andra studien som fokuserade på småföretagarens resursanvändning, utöver långfristig extern finansiering, för att möta företagets finansieringsbehov.

En av de viktigare slutsatserna i studien är att småföretagare ofta använder sig av andra medel än långsiktig extern finansiering för att möta finansieringsbehovet i företaget. Behovet av finansiering möts istället genom att tex låna resurser från andra, dela resurser med andra, ”använda” sig av leverantörer och/eller kunder etc. Dessa slutsatser gör att vi måste utöka vår syn på finansiering när vi diskuterar hur den handhas i småföretag genom att inkludera även andra resurser än (externt) finansiellt kapital. Ytterligare kan det starka fokus på finansiellt stöd av småföretag som finns svensk politik i dag ifrågasättas. Vissa resurser kan säkras utan finansiella medel för småföretagaren.

Titel: Finance in small businesses – A widened approach to small business managers’ handling of finance
Författare: Winborg, Joakim
År: 1997
Lärosäte: Högskolan i Halmstad/Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu