Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Beliefs about motivation and work with quality, environment and working environment in small organisations

av Camilla Lindmark

Fokus för denna studie är kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöarbete. Tre mindre organisationer i Sverige har studerats med avseende på deras arbete med och motivation att arbeta med dessa tre faktorer.

Motiv som angavs som anledningar för att arbeta med dessa områden var att de antogs generera ökad produktion och ett ökat välbefinnande hos de medarbetarna. Arbetet ansågs även ha en positiv påverkan på organisationens förmåga att handskas med förändringar i dess omgivning. Argument mot att arbeta med dessa tre områden är en tro på att det ger en negativ effekt på produktiviteten samt att arbetet tar resurser i anspråk. Organisationer som inte ser en efterfrågan på ett kvalitets-, arbetsmiljö-, och miljöarbete tycks inte heller initiera detta arbete. Motivationsbrist och kunskapsbrist tycks också förhindra arbetet.

Varje person i de studerade organisationerna verkar göra prioriteringar mellan kvalitets-, arbetsmiljö-, och miljöarbetet. För att underlätta dessa prioriteringar kan organisationerna motivera de anställda och upprätta mer avgränsade mål för arbetet inom dessa områden.

Titel: Beliefs about motivation and work with quality, environment and working environment in small organisations
Författare: Lindmark, Camilla
År: 1999
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu