Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Barriers to Growth in Small Firms

av Henrik Barth

Denna studie visar på de generella hinder för tillväxt som är identifierade i litteraturen och utvecklar kunskapen om de dominerande hindren för tillväxt i småföretag. De dominerande hindren för tillväxt tycks vara en oförmåga hos de växande företagen att anpassa sin organisationsstruktur när de växer från små företag till större. När företagen fortfarande är små är det oftast en person som leder hela företaget. När det sedan växer är det viktigt att kontroll och ansvar fördelas mellan företagets olika funktioner.

Den här studien visar att ansvaret inte delegeras ut till de olika funktionerna inom företaget förren antalet anställda har nått en viss nivå. När organisationen växer i storlek så passar inte längre den gamla organisatoriska strukturen för företaget förrän detta tröskelvärde har överskridits och organisationsstukturen anpassats. Det tycks finnas ett samband mellan företagets prestation och organisationsstruktur. Detta innebär att företagets manager inte bara möter problem gällande koordination och kontroll när företaget växer, utan företaget kommer även att prestera sämre än konkurrenter som har lyckats anpassa sin organisationsstruktur efter antalet medarbetare.

Titel: Barriers to Growth in Small Firms
Författare: Barth, Henrik
År: 1999
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu