Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Working Situations in Small and Medium Sized Enterprises

Case Studies in Northen Part of Sweden

av Kiumars Teymourian

Denna uppsats innehåller tre olika undersökningar. I alla tre undersökningarna användes frågeformulär skickade per e-mail.

Den första undersökningen är en jämförande studie mellan tre olika länder; Sverige, Japan och Korea. Fysisk stress, psykisk stress, informationsflödet uppifrån och ned, informationsflödet nedifrån och upp, deltagande och arbetstillfredsställelse är de sex områden som jämfördes mellan länderna. Studien visar på skillnader mellan arbetares och managers syn på de olika områdena. Skillnader existerar både inom ett land och mellan olika länder.

Den andra studien fokuserar på formalisering och centralisering i småskaliga företag i Sverige. Graden av formalisering och centralisering i dessa företag var låg. Detta kan bero på att arbetssättet präglades av samarbete i mindre grupper.

Den tredje studien undersöker sambandet mellan produktion/arbetsuppgifternas utformning och förekomsten av stress/psykisk anspänning. Tydliga arbetsuppgifter, arbetesmängd, ansvar och användandet av icke-schemalagda raster var signifikant korrelerade med stress. Arbetsfördelning, åsiktsfrihet,känsla av gemenskap, arbetstillfredsställelse och användandet av icke-schemalagda raster var korrelerade med psykisk anspänning på arbetet.

Titel: Working Situations in Small and Medium Sized Enterprises – Case Studies in Northen Part of Sweden
Författare: Teymourian, Kiumars
År: 1996
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu