Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Akademiskt företagande – från student till företagare

av Eva-Lena Eriksson

Syftet med studien är att kartlägga, beskriva och positionera företagandet bland teknologer från Högskolan i Halmstad i förhållande till akademiskt företagande enligt tidigare forskning. Studien ämnar även att empiriskt och konceptuellt utveckla särarten bland de akademiska företagen från Högskolan i Halmstad.

Studiens empiriska bas utgörs av en kartläggningsenkät, en beskrivningsenkät och fallstudier på sex akademiska företag från Högskolan i Halmstad.

Resultatet visar på ett högt nyföretagande från Högskolan i Halmstad. Det finns stora skillnader mellan företagandet från Högskolan i Halmstad och resultaten i tidigare studier kring akademiskt företagande. Dessa skillnader hänför sig såväl till grundarna som personer som till företagens karaktär. Företagen grupperades in i fyra olika typer; bisyssloföretaget, uppdragsföretaget, kunskapsförmedlaren och utvecklingsexploatören. Den framtagna typologin låg sedan till grund för urval av fallföretag, med avsikt att fördjupa och nyansera typologin. Analysen av typföretagens utveckling och framtidsförväntningar uppvisar ett tydligt mönster. Tendensen tycks vara ett ökat organisatoriskt åtagande och en större andel egen produktutveckling. Tre utvecklingsstrategier kunde urskiljas; den offensiva, den defensiva och den balanserade strategin.

Titel: Akademiskt företagande – från student till företagare
Författare: Eriksson, Eva-Lena
År: 1996
Lärosäte: Högskolan i Halmstad

Mest lästa artiklar nu