Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

New technology-based firms growing into medium-sized firms

av Rögnvaldur J. Saemundsson, Rögnvaldur Saemundsson

Intentionen med denna studie är att öka kunskapen om varför vissa NTBF (nya teknikbaserade företag) lyckas växa till medelstora företag medan andra med samma förutsättningar förblir små.

Den empiriska analysen är baserad på en kombination av en tvärsnittsstudie av hela populationen NTBF i Sverige och ett antal av fallstudier på medelstora företag i samma population.

Ett flertal faktorer identifierades, både inom företaget och det innovativa systemet, som både hindrade och underlättade för företagen att växa till medelstora företag. Några av faktorerna, såsom tillväxtacceptans och organisatorisk adaption var gemensamma för alla företagen. Skapande av nya marknader, tillgångars lättillgänglighet och behovet av tillgångar var istället starkt beroende av den innovativa kontexten.

Titel: New technology-based firms growing into medium-sized firms
Författare: Saemundsson, Rögnvaldur J.
År: 1999
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu