Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

New Technology-Based Firms and Industrial Renewal

av Annika Rickne

Uppsatsen behandlar NTBFs (nya teknikbaserade företags) roll i en teknisk och industriell utveckling. Fokus för studien är NTBFs i Sverige.

För att förstå effekten av utnyttjandet och användningen av NTBFs teknik genomfördes först en explorativ studie av ett urval av NTBF som använts i tidigare studier. För att hänsyn skulle tas till olika typer av NTBF operationaliserades begreppet och det blev möjligt att identifiera ett antal NTBF i Sverige. Slutligen utvecklades ett analytiskt ramverk genom användning av innovativa systemteorier tillsammans med NTBF-relaterad litteratur.

Framväxten av NTBF beror på olika egenskaper hos den redan existerande tekniken. Fler och fler NTBF etableras samtidigt som de flesta NTBF fortfarande är små. Trots att företagen är små är de väldigt kunskapsintensiva. En jämförelse med NTBF som etablerats under tidigare perioder visar att de långsamt hjälper svensk industri att öka sin tillväxt.

En indirekt påverkan från NTBF sker genom kunskaps-, informations- och tekniktransfereringar inom det innovativa system som de befinner sig. Teknikutbytet är signifikant och påverkar troligen även kreativiteten i andra företag. Däremot har de företag som har elektronik som sin spjutspetskometens ofta ett utländskt ägande, vilket kan resultera i att en del av teknologin antagligen hamnar utanför det svenska sammanhanget.

Titel: New Technology-Based Firms and Industrial Renewal
Författare: Rickne, Annika
År: 1996
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu