Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Teknikupphandling

En process med företagsutvecklande effekter

av Lars Lassinantti

Teknikupphandling (TU) är en upphandlingsform som innebär att beställaren och leverantören åtar sig mer eller mindre långtgående förpliktelser i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Uppsatsen analyserar om TU bidragit till utvecklingen av enskilda företag samt om TU bidragit till lokal företagsutveckling av mer generell karaktär.

Tre fallstudier av TU-processer har genomförts. Resultaten visar att utvecklingssamarbetet i en TU-process främjar företagens utveckling. Samarbetet har hjälp till att svara på gemensamma frågor om marknaden. Den nya tekniken som tillämpats i TU-processerna har bidragit till att kunskaper och erfarenheter kunnat tillföras övriga verksamheter inom företaget. Vid gemensamma utvecklingsprojekt är den geografiska närheten mellan beställare och leverantör en viktig faktor. Resultaten visar att utvecklingsarbetet kan ge företaget en egen nisch eller nya produktidéer. Kompetensutvecklingen har som ett resultat av TU-processerna lett till en expansion av företagen men även till nyetableringar i företagens nätverksstruktur, dvs lokal företagsutveckling.

Titel: Teknikupphandling – En process med företagsutvecklande effekter
Författare: Lassinantti, Lars
År: 1995
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu