Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Information Technology Changes, Service Quality and Competetive Advantage

The Case of CAD and Swedish Architectural Firms

av Gert-Olof Boström

Uppsatsen är en syntes av fyra olika rapporter från svensk arkitekturindustri. Resultaten visar att yrkestillhörigheten har en central betydelse för arkitekterna och att företagandet ses som ett medel för yrkesutövandet. Företagen är oftast små, 70 procent hade tio eller färre anställda. CAD (Computer Aided Design) höll på att implementeras i verksamheterna. Samarbetet mellan arkitekten och kunden är viktigt och underlättas om kunden har kunskap om arkitektur. Användandet av CAD underlättar också samarbetet mellan arkitekt och kund. Professionella tjänsteföretag, i det här fallet arkitekturföretag, tycks välja kunder utifrån hur pass intressanta arbetsuppgifterna är. Intervjuer i denna studie visar att fortsatta beställningar från kunden var avhängigt hur pass bra samarbetet mellan företaget och kunden fungerade. Samarbetet kan ha underlättats genom att användande av CAD underlättade kommunikationen mellan kund och arkitekt. Resultaten visar att CAD används mer och mer, kunderna tycker att användande av CAD höjde kvaliteten och de föredrar företag som använder sig av CAD. Det tar tid att implementera CAD men det ger konkurrensmässiga fördelar.

Titel: Information Technology Changes, Service Quality and Competetive Advantage – The Case of CAD and Swedish Architectural Firms
Författare: Boström, Gert-Olof
År: 1997
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu