Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Bosättningsmönster, företagande och integration

En studie av iraniernas integration i Göteborg

av Saeid Abbasian

Uppsatsen syftar till att se om eget företagande är ett bra sätt för iranska invandrare att bli integrerade i det svenska samhället. Den utreder även boendemönstret för invandrare med iransk, turkisk och chilensk bakgrund i Göteborg.

Två empiriska studier har genomförts; en fallstudie om bosättningsmönster för personer med iransk, turkisk och chilensk bakgrund i Göteborg under åren 1987 och 1996 samt en intervjuundersökning med 28 iranska småföretagare i Göteborg. Resultatet visar att personer med iransk och chilensk bakgrund har ett mer integrerat bosättningsmönster än personer med turkisk bakgrund. Intervjuerna visar att anledningen till att personer med iransk bakgrund numera startar företag i större utsträckning än både övriga invandrargrupper och svenskar är den höga arbetslösheten bland iranier. Det egna företagandet leder inte till en snabb boendekarriär, utan att det är andra faktorer som avgör boendet. Att vara egen företagare är inte en bra integrationsväg eller försörjningssätt för iranier med utbildning, arbetslivserfarenhet och goda språkkunskaper. Däremot passar egenföretagandet bättre för de iranier som inte besitter dessa kunskaper och därmed har svårare att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Titel: Bosättningsmönster, företagande och integration – En studie av iraniernas integration i Göteborg
Författare: Abbasian, Saeid
År: 2000
Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu