Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Bankmäns hantering av krediter till småföretag

En studie ur ett informationshanteringsperspektiv

av Katarina Svensson, Per-Ola Ulvenblad

Studiens syften är att 1) beskriva bankmännens hantering av information i samband med hantering av krediter till små företag, 2) identifiera olika mönster i denna kredithantering, 3) formulera ett integrerat kredithanteringskoncept omfattande både finansiella modeller och interaktionen mellan aktörerna. Litteraturstudier samt intervjuer med 55 bankmän och fallstudier på två bankkontor genomfördes.

Trots skillnaderna mellan små och stora företag samt nystartade och etablerade små företag hanterar bankerna krediter på ett likartat sätt. Detta fastän att bankmännens avsikter har varit att hantera de nystartade företagen annorlunda. Delvis förklaras detta av inriktningen på bankernas utbildningsmaterial och arbetsmetodik. Dessa baseras på kvantitativa finansiella modeller och betonar ekonomiska nyckeltal. De finansiella modellernas begränsningar diskuteras. Det uppstår en risk att de små företagen bedöms vara sämre än stora etablerade företag. En annan risk är att bankerna bedömer fel variabler. I små företag kan andra, kvalitativa variabler vara av större betydelse än de variabler som framgår av de finansiella modellerna.

Bankmannens problemuppfattning samt lösningsförslag påverkas av bankmannens synsätt på kredithanteringen. Olika mönster i bankmännens sätt att utnyttja relationer under kredithanteringen identifieras och kategoriseras. Utnyttjandet av relationer analyseras ur ett nätverksperspektiv. En informationshanteringsmodell omfattande både finansiella modeller och interaktionen mellan aktörerna har tagits fram. Modellen har sammanfogats med de olika synsätten. Därigenom har ett integrerat kredithanteringskoncept utvecklats och formulerats.

Titel: Bankmäns hantering av krediter till småföretag – En studie ur ett informationshanteringsperspektiv
Författare: Svensson, Katarina och Ulvenblad, Per-Ola
År: 1994
Lärosäte: Högskolan i Halmstad/Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu