Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Does the CEO matter?

An Empirical Study of Small Firms operating in a Tubulent Environment

av Mats Westerberg

Denna licentiateuppsats utvecklar och testar ramverk för att förstå småföretagares prestationsförmåga i turbulenta omgivningar. Prestationsförmåga ses som en flerdimensionell term som inkluderar både finansiell prestation (lönsamhet), marknadsprestation (kundnöjdhet) och företagets status (överlevare, omorganiserad eller i konkurs).

Uppsatsen innehåller tre analyser. Den första analysen behandlar hur viktig VDs personlighet är i förhållande till företagets inriktning. De empiriska resultaten visar att VDs personlighet (självutplånande, tolerans avseende osäkerhetsfaktorer, kognitionsbehov) tycks ha en stor påverkan på prestationen i företaget. Speciellt viktigt var VDs tolerans gällande osäkerhetsfaktorer. I den andra analysen inkluderades strategisk kompetens. Ingen effekt av strategisk kompetens uppvisades. Däremot hade VDs personlighet en större betydelse ju mindre strategisk kompetens företaget hade. Ytterligare ett resultat var att marknadsprestationen och den finansiella prestationen inte alltid visade samma resultat. Ibland kunde dessa resultat vara varandras motsatser. I den tredje analysen studerades några faktorer och deras relation till konkurs/omorganisering och lönsamhet/kundnöjdhet. I denna analys inkluderades VDs bakgrund (ålder, tid i företaget, tid som VD), företagets organisation och omgivning (läge, ägare, affärssegment). Resultaten visar att en del faktorer (ägare, ålder, tid i företaget) på olika sätt var förknippade med företagets lönsamhet/kundnöjdhet. Egenskapen självutplånande var den viktigaste faktorn när konkurs och omorganisering studerades. Osäkerhetstolerans var den viktigaste personlighetsegenskapen när lönsamhet/kundnöjdhet studerades.

Titel: Does the CEO matter? – An Empirical Study of Small Firms operating in a Tubulent Environment
Författare: Westerberg, Mats
År: 1996
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu