Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Teoretiska metodologiska och praktiska problem kring entrepreneurskap och trait-ansatsen

av Ove Hansemark

Med utgångspunkt i trait-ansatsen undersöks teoretiska, metodologiska och praktiska problem kring entreprenörskap i uppsatsen. Forskningsansatsen är kvasi-experimentell, och inriktad på att utröna orsak-verkan samband.

Resultaten presenteras i fyra artiklar och indikerar bland annat att det finns möjlighet att förändra personliga egenskaper som anses viktiga för det entreprenöriella agerandet inom ett normalt utbildningssystem. Andra resultat av uppsatsen visar att det föreligger sådana skillnader mellan projektiva och objektiva mätmetoder att de inte kan ersätta varandra, att mätproblematiken kring personliga egenskaper och entreprenörskap är betydande och att skillnader mellan män och kvinnor som startar företag kan vara viktiga att beakta.

Titel: Teoretiska metodologiska och praktiska problem kring entrepreneurskap och trait-ansatsen
Författare: Hansemark, Ove
År: 1999
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu