Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

On the Influence of Venture Capitalist - Entrepreneur Interaction in Technology-based Venture Development

av Pontus Willquist

Licentiatuppsatsen handlar om hur riskkapitalisten kan skapa värde för entreprenören. Detta har undersökts i teknikbaserade företag där riskkapitalisters kunskap kan vara värdefull tidigt, ofta redan innan ett investeringsbeslut är fattat. När affärsidén diskuteras och/eller ifrågasätts i de inledande mötena har riskkapitalisten stor möjlighet att påverka företagets utveckling. Entreprenören saknar i många fall kunskap om produkter, kunder och marknader.

För entreprenören gäller det att balansera två typer av lärande: dels att genomföra de idéer man har, dels att blicka framåt och se nya möjligheter. Riskkapitalisten kan vara till stor hjälp, exempelvis genom att se till att ett steg är färdigt innan nästa tas, eller att erbjuda sitt nätverk av kompetenta personer och potentiella kunder. Men det finns också en risk i att riskkapitalisten driver på för hårt. Detta kan leda till företagets död.

Titel: On the Influence of Venture Capitalist - Entrepreneur Interaction in Technology-based Venture Development
Författare: Willquist, Pontus
År: 2001
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu