Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

New Venture, Survival and Growth

Development of Six Cohorts of Swedish Business Firms, 1899-1999

av Marcus Box

Denna licentiatuppsats syftar till att utveckla ett ramverk för att analysera avslutade såväl som existerande företag. Longitudinell empirisk data på aktiebolag som etablerades under sex olika år mellan 1899 och 1950 användes.

En kohortmetod användes, vilket är en speciell longitudinell teknik. Karaktäristiskt för en kohort är att alla individer eller enheter i samma kohort delar åtminstone en gemensam nämnare.

Ålder och storlek var avgörande för företagens fortlevnad. Företag avslutades i större utsträckning när de fortfarande var relativt nyetablerade. Mindre företag avslutades oftare än större företag. Det finns ett samband mellan de makroekonomiska variablerna och företagens tillväxttakt samt fortlevnadsförmåga.

Titel: New Venture, Survival and Growth – Development of Six Cohorts of Swedish Business Firms, 1899-1999
Författare: Box, Marcus
År: 2001
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu