Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

A dual perspective on the credit process between banks and growing privately held firms

av Volker Bruns

Syftet med studien är att analysera kreditprocessen utifrån bankens såväl som det växande privata företagets perspektiv. Genom att göra det identifieras kritiska element i beslutsfattandet och de två parternas beteende. Det dualistiska perspektivet förväntas leda till nya riktningar i framtida forskning.

Litteraturstudier kombineras med empiriska studier, där företags kontakter med tre olika banker undersökts. I licentiatuppsatsen undersöks vilken information företag presenterar, vilken information banken uppfattar, och hur parterna utvärderar informationen. Praktiska och teoretiska implikationer för hur kreditprocessen mellan bank och företag ska förbättras diskuteras. Studien resulterar i en djupare kunskap om kreditprocesser, och visar hur processen kan bli mer effektiv för både bank och företag genom att förståelsen för den andra parten ökar.

Titel: A dual perspective on the credit process between banks and growing privately held firms
Författare: Bruns, Volker
År: 2001
Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu