Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Generating Products in Small and Medium Sized Enterprises

Challenges and Potential Improvements

av Jörgen Pilemalm

För mindre företag som vill vara konkurrenskraftiga är produktutveckling ett viktigt – men dyrt – vapen. Företagen måste bestämma hur nya produkter ska utvecklas, men också vilka produkter som ska utvecklas fullt ut – och vilka som ska avvecklas.

Licentiatuppsatsen innehåller rapporter från tre studier som presenterats vid olika vetenskapliga konferenser. I den första har produktplanering studerats i fyra tillverkande företag. Den andra studien analyserar likheter och skillnader i processen kring produktutveckling i två företag. I den tredje studien undersöks hur 25 nätverkande företag samarbetar och kommunicerar med varandra under produktutvecklingsprocessen.

Resultaten visar bland annat att produktutveckling verkar ske på ett oplanerat och ostrukturerat sätt i små och medelstora företag. Ledningen är ofta medveten om vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv, men ändå får de dagliga, mer akuta, problemen företräde. Företagen är heller inte så bra på att planera vilka utvecklingsprojekt som ska fullföljas. Trots en ansträngd ekonomi låter man många projekt löpa samtidigt. Sammantaget visar studierna att mindre företag kan spara både tid och pengar genom att se över hur de utvecklar nya produkter. I uppsatsen utvecklas en modell i fyra steg som kan användas i småföretag som vill förbättra sina arbetsrutiner.

Titel: Generating Products in Small and Medium Sized Enterprises – Challenges and Potential Improvements
Författare: Pilemalm, Jörgen
År: 2002
Lärosäte: KTH

Mest lästa artiklar nu