Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Hur påverkar offentligt stöd företagsledarens agerande?

En studie av små och medelstora företag

av Anna Karin Horney

I licentiatuppsatsen undersöks den offentliga stödpolitiken ur företagarens perspektiv. Författaren kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att ta reda på hur företag påverkas av offentligt stöd. Den kvalitativa delen består av fallstudier i fyra företag. Två av dem har erhållit stora stödsummor, medan de andra två har mottagit blygsammare stöd. Undersökningen visar att företagets strategival, finansieringsmodeller, företagsledarens utbildning och erfarenhet samt omgivningens egenskaper, tillsammans med det offentliga stödet, påverkar företagets utveckling och eventuella tillväxt.

Uppsatsens kvantitativa del består av en enkät som besvarats av 126 företag som mottagit mycket, lite eller inget offentligt stöd. Enkäten visar bland annat att företagsledare i ”stödföretag” har högre utbildning än företagsledare i ”icke-stödföretag”. Högutbildade företagare har också en högre grad av entreprenöriell orientering. En av slutsatserna är att det behövs ett flexiblare stödsystem med entreprenöriella handläggare.

Titel: Hur påverkar offentligt stöd företagsledarens agerande? – En studie av små och medelstora företag
Författare: Horney, Anna Karin
År: 2003
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu