Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Where does High-Tech Become a Business?

About the Importance of Space for supporting Knowledge Processes at University Business Incubators

av Marie Strid

Licentiatuppsatsen handlar om hur platsen och rummet i en företagsinkubator påverkar företagsamheten. Både entreprenörer och personer som arbetar med inkubatorn har intervjuats. Författaren konstaterar att konstruktionen av inkubatormiljön formar det blivande företaget. I fas ett handlar det om att komma in i inkubatorn, i fas två om att faktiskt bli ett företag, och i fas tre om att växa ur inkubatorn.

Intervjuerna visar att verksamhetsutvecklarnas stöd stämmer ganska bra överens med entreprenörernas behov i "den första fasen. Då gäller det att göra de tekniska idéerna explicita och mer företagslika, samtidigt som entreprenörerna ska tillgodogöra sig inkubatorfolkets affärskunskap. I nästa fas växer företagets nätverk av kunder och andra företagare. Därför är det viktigt med en kritisk massa av företag inom inkubatorns väggar. För att slutligen kunna lämna inkubatorn och ta plats i affärsvärlden krävs ett stort externt nätverk. Uppsatsen visar att den rumsliga närheten i inkubatorn är välgörande till en början, men att väggarna utgör en begränsning i slutfasen.

Titel: Where does High-Tech Become a Business? – About the Importance of Space for supporting Knowledge Processes at University Business Incubators
Författare: Strid, Marie
År: 2004
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu