Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Lokalt företagande - Lokal gemenskap

Gemeinschaft och Gesellschaft i två uppländska verkstadsföretag

av Bo Larsson

I denna licentiatuppsats studeras två uppländska verkstadsföretags utveckling mellan åren 1930-1980. Den huvudsakliga empirin kommer från intervjuer med anställda och släkt till grundarna av verkstäderna. Verkstädernas relationer till det omgivande samhället undersöks. Uppsatsen utgår från de två tyska begreppen gemeinschaft och gesellschaft. Det första syftar på gemenskap med den omgivande bygden och det senare på en vändning mot världen utanför.

Slutsatsen är att verkstäderna i huvudsak är gemeinschaftinriktade. Men inriktningen varierade inom företagen. En typ av produkt kunde rikta sig mot gemenskapen, medan en annan kunde rikta sig mer mot omvärlden. Det finns också en historisk förskjutning. På 1950- respektive 1960-talen går produktionen i verkstäderna mot att bli alltmer gesellschaftorienterad. För att inte riskera att gå under på grund av den nya tekniken var verkstäderna tvungna att bredda sin produktion och vända sig mer mot omvärlden.

Titel: Lokalt företagande - Lokal gemenskap – Gemeinschaft och Gesellschaft i två uppländska verkstadsföretag
Författare: Larsson, Bo
År: 2006
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu