Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Mindre verkstadsföretags jakt på konkurrensfördelar genom strategiska allianser

Om överföring av kunskapsrelaterade resurser och deras strategiska betydelse

av Johan Johansson

I denna licentiatuppsats studeras alliansen Evonet. I den ingår sju verkstadsföretag i Norrbotten. Sex av dem har mellan 11 och 72 anställda, medan det sjunde har närmare 600 anställda. Inom Evonet drivs samarbetsprojekt kring kvalitetsförbättring, inköp respektive marknadsföring. I uppsatsen följs utvecklingen under tre år, och 63 intervjuer med olika personer på företagen har genomförts.

I en konkurrensutsatt bransch räcker det inte med know-how. Ett företag som vill hävda sig behöver också know-what, know-why och know-who. Men med begränsade resurser kan kunskapsluckorna inom det egna företaget bli påtagliga. Då kan strategiska allianser med konkurrerande och kompletterande företag vara lösningen. I de gemensamma projekten utvecklas förtroendet mellan individer i alliansen, och de blir samtidigt mer medvetna om varandras resurser och förmågor. Detta ökar sannolikheten för framtida kunskapsöverföringar.

Titel: Mindre verkstadsföretags jakt på konkurrensfördelar genom strategiska allianser – Om överföring av kunskapsrelaterade resurser och deras strategiska betydelse
Författare: Johansson, Johan
År: 2006
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu