Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The Dynamics and Organisation of the Swedish IT Industry 1990-2004

av Magnus Eriksson

I licentiatuppsatsen följs samtliga 17 283 IT-företag som etablerades mellan åren 1990 och 2004. Författaren delar in dem i tre grupper: självständiga hårdvaruföretag, självständiga mjukvaruföretag samt dotterbolag med IT-verksamhet – vars moderbolag inte hade IT som huvudverksamhet. Analysen visar att mängden nya företag påverkade både tillkomsten av ytterligare företag och förmågan att överleva.

Under den undersökta perioden var det relativt lätt för ett nystartat företag att vinna legitimitet. Samtidigt skapade det stora antalet företag ett hårt konkurrensklimat. Unga företag hade bättre chanser att klara sig än äldre. Studien visar också att närhet till universitet, högskolor och forskningsparker var positivt för företagandet, liksom tillgång till venture capital och offentligt stöd. Det var lättare att starta och driva företag inom IT-klustren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping än utanför.

Titel: The Dynamics and Organisation of the Swedish IT Industry 1990-2004
Författare: Eriksson, Magnus
År: 2006
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu