Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The start-up processes of academic spin-offs and non-academic ventures

av Sari Roininen

I licentiatuppsatsen jämförs sex företagsstarter. Tre är akademiska avknoppningar, medan tre har icke-akademisk bakgrund. Resultatet är att startprocessen skiljer sig åt mellan de två företagsgrupperna. Skillnaderna härrör från deras ursprung: de akademiska avknoppningarna hade mer komplexa startprocesser än företagen som startades av icke-akademiker.

De icke-akademiska företag som studerats kunde till stor del sköta startprocessen själva, med egna medel och kompetenser. I de akademiska avknoppningarna blev processen mer komplicerad. De engagerade tidigt professionella styrelseledamöter, och var beroende av extern finansiering och kunskap för att få igång verksamheten.
Komplexiteten hänger samman med att avknoppningarna från akademin är mer innovativa.

Titel: The start-up processes of academic spin-offs and non-academic ventures
Författare: Roininen, Sari
År: 2006
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu