Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

”Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt”

En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag

av Lasse Lychnell

Författaren har följt förändringsarbetet inom IT-området på ett litet företag i resebranschen under åtta månader. Han fann att företaget tillämpade så kallade kompensationer. Med det menas en åtgärd som kompenserar för, men inte löser, ett grundproblem. Kompensationen är i sig neutral, men den kan få såväl negativa som positiva effekter. En kompensation kan till exempel vara att införa regler för hur information används och tolkas – i stället för att sätta restriktioner i informationssystemet och därmed lösa problemet i grunden.

I det undersökta företaget finns flera exempel på kompensationer som genomförts i stället för mer genomgripande förändringar. För medarbetarna innebar detta dubbelarbete, stress, tekniska problem och frustration. Licentiatuppsatsen visar att det är först med ett helhetsperspektiv som företagaren kan bedöma om det är vettigt att satsa mer resurser, sänka ambitionerna, eller försöka hitta en alternativ lösning. Tillfälliga lösningar straffar sig ofta i det långa loppet.

Titel: ”Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt” – En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag
Författare: Lychnell, Lasse
År: 2006
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu