Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Incubators and new technology-based firms

A resource-based view of development

av Lise Aaboen

Syftet i licentiatuppsatsen är att studera hur nya teknikbaserade företag (NTBF) och inkubatorer länkas samman av sina resursbehov. Såväl kvalitativa som kvantitativa data från det nationella inkubatorprogrammet ingår i undersökningen.

En av slutsatserna är att inkubatorer spelar en viktig roll för utvecklingen av nya teknikbaserade företag, och vice versa. Inkubatorernas resurser, i form av kunskap och humankapital, stärker utvecklingen i medlemsföretagen. Ett framgångsrikt NTBF bidrar i sin tur till inkubatorns utveckling genom kunskapsöverföring och förbättrat renommé. Om företagen i en inkubator har hög överlevnadsgrad kan det också leda till ökade finansieringsmöjligheter för hela inkubatorverksamheten. På så sätt skapas en positiv spiral där inkubatorn får alltmer resurser och alltfler framgångsrika NTBF växer fram.

Titel: Incubators and new technology-based firms – A resource-based view of development
Författare: Aaboen, Lise
År: 2006
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu