Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag

av Pontus Bergh

Det övergripande syftet är att skapa en ökad förståelse för chefers lärande i konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk. Intervjuer har gjorts med deltagare i det nationella utvecklingsprogrammet KrAft. Även deltagande observationer och skriftliga redogörelser ingår i det empiriska materialet. Lärandet delas in i tre grupper: kognitivt, psykodynamiskt och socialt.

Resultaten visar att konstruerade lärandenätverk är en bra lärandeform för chefer i små och medelstora företag. Nätverken främjar främst det psykodynamiska och sociala lärandet, men därigenom främjas även det kognitiva lärandet. Ett annat resultat är att lärandets tre dimensioner - aktör, relation och design - på olika sätt påverkar vad och hur nätverksdeltagarna lär sig. Praktiska råd till den småföretagschef som vill införa lärandenätverk: Var beredd att satsa tid och energi i deltagandet i nätverket, försök att få med andra företag som intresserar dig eller ditt företag, samt var aktiv när programmet för nätverket utformas.

Titel: Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag
Författare: Bergh, Pontus
År: 2006
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu