Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Antecedents of Innovative Behavior in Smaller Firms

Application to E-Business Adoption and Exporting

av Vladimir Vanyushyn

Uppsatsen består av tre artiklar. Den första handlar om införandet av avancerade internetbaserade marknadsfunktioner. I den andra artikeln undersöks i vilken utsträckning små, tillverkande företag använder sig av digitala marknadsförings- och försäljningsmetoder. Den tredje artikeln handlar om hur import och export hänger ihop.

Resultaten visar att storleken har betydelse för företagens beslut angående internetanvändning. I små företag påverkas beslutet främst av om den högsta ledningen och andra nyckelpersoner prioriterar detta. Även entreprenöriell drivkraft är ett relevant inslag när nya processer ska utvecklas i små och medelstora företag. Ju större företag det handlar om, desto troligare är det att de använder sig av dessa nya metoder. Ett annat resultat är att företag som tidigare har sysslat med import har lättare för att även börja exportera.

Titel: Antecedents of Innovative Behavior in Smaller Firms – Application to E-Business Adoption and Exporting
Författare: Vanyushyn, Vladimir
År: 2006
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu