Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Strukturerna och företagandet

En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling

av Birgitta Sköld

Titel: Strukturerna och företagandet – En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling
Författare: Sköld, Birgitta
År: 2013
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu