Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat670 UF-företag som startas, drivs och avvecklas av elever under ett läsår ställde ut och visade upp sina affärsidéer
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Samhällsentreprenörskap i teori och praktik

Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun

av Vivi Hallström

Titel: Samhällsentreprenörskap i teori och praktik – Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun
Författare: Hallström, Vivi
År: 2015
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu