Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatLåt oss hoppas att olika samarbeten leder till lyckade projekt i större skala
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Samhällsentreprenörskap i teori och praktik

Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun

av Vivi Hallström

Titel: Samhällsentreprenörskap i teori och praktik – Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun
Författare: Hallström, Vivi
År: 2015
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu