Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Movements of Entrepreneurship

Movements of Entrepreneurship

ESBRI strävar efter att stimulera kvalificerad och gränsöverskridande forskning i en entreprenöriell anda. Movements of Entrepreneurship är en viktig del i detta.

Movements genomfördes som en serie publikationsworkshops under ett antal år där ESBRI bjöd in några av världens främsta forskare inom entreprenörskapsfältet. Under ett par dagars internat presenterade och diskuterade de artiklar som sedan samlades i en bok. Tanken med Movements of Entrepreneurship är att förmedla de rörelser som finns inom fältet. ESBRIs målsättning är att försätta entreprenörskapsforskningen i rörelse - framåt.

Movements of Entrepreneurship inspireras av de fyra elementen. Den första Movements-workshopen hade temat ”vatten” och genomfördes i juni 2001. Ett trettiotal forskare från Europa, Asien och USA deltog då. Efter workshopen har boken ”New Movements in Entrepreneurship” publicerats. Läs mer om boken genom att klicka på ”Första boken” i menyraden till vänster.

Nästa publikationsworkshop, Movements 2, genomfördes sommaren 2002. Temat var ”luft” och boken från workshopen heter ”Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship”. Mer information finns under ”Andra boken” i menyn.

Movements 3 arrangerades i juni 2004 i Tällberg, Dalarna. Temat var ”jord”, och även denna workshop resulterade i en bok: ”Entrepreneurship as Social Change”. Du kan läsa mer om innehållet genom att klicka på ”Tredje boken”.

Den fjärde och sista Movements-workshopen genomfördes i maj 2005. Temat var naturligtvis ”eld”. Workshopen hölls på Island och boken från denna workshop har titeln ”The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship”. För mer information, klicka på ”Fjärde boken”.

Redaktörer för alla fyra böckerna var Daniel Hjorth och Chris Steyaert. Böckerna publicerades av förlaget Edward Elgar.

Mest lästa artiklar nu