Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Första boken:

"New Movements in Entrepreneurship"

New Movements in EntrepreneurshipBoken "New Movements in Entrepreneurship" är resultatet av den Movements-workshop som genomfördes sommaren 2001. Den innehåller bidrag från 25 forskare från olika delar av världen. Bokens 16 kapitel är indelade i fyra delar: "Moving the field", "Moving concepts", "Moving knowledge" och "Moving economies". Bland de forskare som bidrar med kapitel i "New Movements in Entrepreneurship" finns exempelvis Torben Bager, Nancy Carter, Bill Gartner och Carin Holmquist.

Professor Chris Steyaert, ESBRI och University of St Gallen, och docent Daniel Hjorth, ESBRI och Malmö universitet är initiativtagare till Movements of Entrepreneurship och även redaktörer för boken. Professor Björn Bjerke och docent Frédéric Delmar arbetade båda med Movementsprojektet under den tid de var verksamma vid ESBRI. Andra som bidragit till genomförandet är professorerna Howard Aldrich och Jerry Katz som fungerade som externa kommentatorer under den första workshopen.

På baksidan av "New Movements in Entrepreneurship" skriver Henri Wai-chung Yeung, National University of Singapore, bland annat följande:
"Practitioners, students and researchers of entrepreneurship will look back in many years' time and thank Steyaert and Hjorth for putting up a superb collection. I strongly recommend it to any creative individuals who are interested in how the entrepreneurial world really works."

På samma ställe skriver Per Davidsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, bland annat:
"Hjorth and Steyaert have succeeded in compiling a volume that is 'mainstream' enough to appeal to entrepreneurship scholars both in North America and Europe, yet different enough to provoke and make a contribution."

För mer info om "New Movements in Entrepreneurship", se PDFen här.

En innehållsförteckning som visar bokens olika kapitel hittar du här.

Här finns en artikel om New Movements in Entrepreneurship som publicerats i Entré nr 3/4, 2003.