Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Andra boken:

"Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship"

Narrative and Discursive Approaches in EntrepreneurshipBoken "Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship" är resultatet av den Movementsworkshop som genomfördes sommaren 2002. 18 internationella forskare har bidragit till de tolv kapitel och tre kommentarer som boken innehåller. Bland författarna finns exempelvis Sami Boutaiba, Monica Lindh de Montoya, Ellen O'Connor och Jerome Katz.

"Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship" är smalare än den föregående boken ("New Movements in Entrepreneurship") men öppnar samtidigt upp för en bredare dialog. Redaktörerna Daniel Hjorth och Chris Steyaert menar för att intensifiera entreprenörskapsforskningen krävs fokus i kombination med nya impulser, exempelvis från discipliner som litteratur och antropologi. Boken publiceras under sensommaren 2004.

För mer info om "Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship", se PDFerna här och här.

Innehållsförteckningen finns här.

Redaktörernas förord och introduktion kan du läsa här.

Här finns en artikel om "Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship" som publicerats i Entré nr 2, 2004.

Mest lästa artiklar nu