Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Tredje boken:

“Entrepreneurship as Social Change”

Entrepreneurship As Social ChangeDenna bok - den tredje i Movements in Entrepreneurship-serien – är ett resultat av workshopen som ägde rum i juni 2004. Den handlar om entreprenörskap som ett samhälleligt fenomen. Boken innehåller en fördjupad studie av sociala aspekter av entreprenörskap och visar hur socialt entreprenörskap påverkar samhället.

Kapitelförfattarna visar att entreprenörskap är en samhällsskapande kraft. Detta väcker nya frågor för entreprenörskapsforskningen och kan ge nya teoretiska formuleringar.

Genom ett omfattande empiriskt arbete utforskar den här boken det sociala i "socialt entreprenörskap" och visar därmed hur entreprenörskap hör hemma där samhället skapas. Denna bok är relevant för akademiker, forskare och studenter med intresse för entreprenörskap, sociologi och ekonomisk sociologi.

Vi skrev om boken i Entré nr 1-2007.

Läs mer på förlagets webbplats.