Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Fjärde boken:

”The Politics And Aesthetics Of Entrepreneurship”

The Politics and Aesthetics of EntrepreneurshipDenna fjärde bok i serien New Movements in Entrepreneurship fokuserar på politik och estetik i entreprenöriella processer, med syftet att belysa företagandets skapandeprocess.

Boken innehåller empiri som undersöker hur kontroll och entreprenörskap tar sig uttryck i olika organisatoriska sammanhang. Kapitelförfattarna diskuterar hur konst, estetik och företagande hänger ihop. De menar att det finns ett behov av att betrakta entreprenörskap ur andra synvinklar än den traditionella ekonomiska.

Boken är intressant för studenter, akademiker och forskare inom entreprenörskap, management, kreativitet och/eller estetik.

På webben finns ett boktips om boken.

Läs mer på förlagets webbplats.