Tredje NEKKU-träffen i Umeå2012-11-15

Tredje NEKKU-träffen i Umeå

18-19 2012 oktober hölls NEKKUs tredje workshop i Umeå. Flera nya deltagare anslöt till nätverket och totalt var vi 21 personer som träffades och diskuterade ämnen som inkubatorer, konkreta verktyg och pedagogiska metoder samt hur man implementerar entreprenörskap i sin utbildning.

Torsdag 18 oktober inledde vi med ett studiebesök på Krenova, som bland annat håller i en inkubator för den kreativa sektorn. De har också en kreatörsbank, en sökbar databas som förenklar kontakten med konstnärer och kreatörer i Norrbotten och Västerbotten. Studiebesöket blev en bra utgångspunkt för gruppdiskussioner om vilken roll inkubatorer kan spela under, respektive efter en konstnärlig utbildning.

Vi hann också med en rundvandring på nya Konstnärligt campus, som invigdes i maj. Själva workshopen hölls även den i ett par olika lokaler på Konstnärligt campus. Kvällen avslutades med en trevlig middag på hotell Aveny.

Under de två dagarna presenterade också alla utbildningar som fått projektmedel från Tillväxtverket sina projekt. Som lokala värdar fick Per Holm och Louise Lindbom lite extra tid att berätta om hur de arbetar med entreprenörskap på sina utbildningar vid Umeå universitet.

Vi passade också på att prata en del om den större konferens som planeras till 13 mars 2013. Förhoppningen är att då välkomna en större publik och sprida den kunskap som hittills genererats i nätverket. Håll utkik här för mer information om konferensen!

Text: Jonas Gustafsson