Om nätverket

Nätverket för entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar koordineras av ESBRI och finansieras av Tillväxtverket. Nätverket ligger under regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Deltagarna i nätverket är lärare och utbildningsansvariga från högre utbildningar inom kultur, konst och kreativa näringar.

Målen med nätverket är:
  • Att koppla samman entreprenörskapsfrämjande verksamheter inom och mellan lärosäten och mellan ämnesområdesansvariga.
  • Att ämnet entreprenörskap utvecklas, förankras samt synliggörs och dess legitimitet stärks i utbildningarna.
  • Göra det vardagliga livet lättare för lärarna när det kommer till undervisning i entreprenörskap.
  • Att studenterna får verktyg och kunskaper som ger bra förutsättningar för yrkesverksamhet inom det område man är utbildad inom.
I dagsläget ingår följande lärosäten/organisationer i nätverket:
Uppsala Universitet, konstvetenskap