Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Om ESBRI

ESBRI arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande.

Med kvalificerad kunskap om hur entreprenörskap, innovation och småföretagande fungerar, kan företagare, policyskapare och andra fatta välgrundade beslut. Det leder till ett starkare entreprenöriellt ekosystem, och en mer hållbar tillväxt. ESBRI har utvecklat en rad kanaler och mötesplatser för att nå företagare, finansiärer, forskare, studenter, politiker och beslutsfattare över hela landet. Vi har tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.

ESBRI står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute och är en stiftelse – oberoende av enskilda ekonomiska och politiska intressen. Stiftelsen grundades 1996 på initiativ av uppfinnaren och entreprenören Leif Lundblad och invigdes formellt av kung Carl XVI Gustaf den 5 juni 1997. I dag är verksamheten program- och projektfinansierad.

ESBRI sprider forskningsbaserad kunskap bland annat via tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré, Kunskapsbanken, webb-tv, ”Vem gör vad?”, Esbribloggen, Facebook, Twitter och Flickr. Vi arrangerar många olika mötesplatser för kunskapsbyten. Till exempel föreläsningsserien Estrad och Sweden–U.S Entrepreneurial Forum. ESBRI är svensk värd för Global Entrepreneurship Week, arrangerar Nytt&Nyttigt och är medgrundare till Diana International.