Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Genomförda forskarseminarier

Datum
Titel
Seminarieledare
5 nov 2002
Professor Per-Olof Berg, SSES and Professor Orvar Löfgren, Lund University (i samarbete med SSES)
21 okt 2002
Professor Mary Walshok, University of California, San Diego (i samarbete med SSES)
8 okt 2002
Associate professor Johan Wiklund, Stockholm School of Economics (i samarbete med SSES)
29 maj 2002
PhD Ellen O'Connor, independent researcher from Los Altos, California
28 maj 2002
Professor Howard, University of North Carolina, Chapel Hill (i samarbete med Center for Entrepreneurship and Business Creation and Institute for International Business (IIB))
12 mar 2002
PhD Alexander Styhre, Fenix forskarprogram Chalmers Tekniska Högskola
23 jan 2002
Katja Lindqvist, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
17 dec 2001
Professor Hans Landström, Ekonomihögskolan i Lund och filosofie doktor Daniel Hjorth, ESBRI (i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund)
12 dec 2001
PhD Torkild Thanem, gästforskare på ESBRI
12 sep 2001
Teknologie doktor Ernst Hollander, Högskolan i Gävle
 
Mest lästa artiklar nu