Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Genomförda forskarseminarier

Datum
Titel
Seminarieledare
25 okt 2000
Associate professor Peter Karnoe, Copenhagen Business School
11 okt 2000
Filosofie licentiat Bart Van Looy, Katholieke Universiteit Leuven
27 sep 2000
Docent Chris Steyaert, ESBRI
13 sep 2000
Filosofie doktor Bengt-Åke Gustafsson, Växjö universitet
25 apr 2000
Doktorand Peter Lohmann, Copenhagen Business School och docent Chris Steyaert, ESBRI
 
Mest lästa artiklar nu