Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Målsättning

ESBRI vill bidra till ett starkare entreprenöriellt ekosystem i Sverige, och en mer hållbar tillväxt. För att uppnå det tror vi att det behövs mer samarbeten mellan nya och etablerade företag, och fler kunskapsutbyten mellan teori och praktik.

På våra universitet, högskolor och forskningsinstitut pågår en mängd spännande forskningsprojekt inom fälten entreprenörskap, innovation och småföretagande. Men resultaten av forskningen når sällan fram till praktiker och politiker. ESBRI fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och politik, så att teorin kan omsättas i praktik. Det innebär att vårt arbete utvecklar såväl entreprenörskapsutbildningarna vid svenska universitet, högskolor och utbildningscentrum, som politiken och företagandet.

Vi gör forskningen tillgänglig genom att:

  • sprida forskningsbaserad kunskap till företagare, finansiärer, forskare, studenter, politiker och andra beslutsfattare över hela landet.
  • använda olika typer av kanaler och mötesplatser för att nå målgrupperna.
  • vara en oberoende aktör, utan enskilda ekonomiska och politiska intressen.