Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTio miljoner människor runt om i världen inspirerades till entreprenörskap, genom uppemot 35 000 olika GEW-aktiviteter.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Vi på ESBRI

ESBRI är en liten organisation, och vi känner igen oss i mycket av den entreprenörskaps- och småföretagsforskning som vi tar del av. Litenheten innebär bland annat att nästan alla på något sätt är inblandade i så gott som alla projekt och aktiviteter.

Som liten organisation är vi också beroende av samarbeten och interaktioner med en lång rad andra aktörer. Vill du vara en medskapare? Hör av dig.

Magnus Aronsson

Magnus Aronsson

Verkställande direktör

Telefon: 08-458 78 01
E-post: magnus.aronsson@esbri.se
Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

Redaktör/kommunikatör

Telefon: 08-458 78 08
E-post: jonas.gustafsson@esbri.se
Marie Karlén

Marie Karlén

Webbansvarig

Telefon: 08-458 78 06
E-post: marie.karlen@esbri.se
Åse Karlén

Åse Karlén

Redaktör/kommunikatör

Telefon: 08-458 78 04
E-post: ase.karlen@esbri.se
Helene Thorgrimsson

Helene Thorgrimsson

Projektledare

Telefon: 08-458 78 02, 073-963 89 64
E-post: helene.thorgrimsson@esbri.se
Mest lästa artiklar nu