Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Vi på ESBRI

ESBRI är en liten organisation, och vi känner igen oss i mycket av den entreprenörskaps- och småföretagsforskning som vi tar del av. Litenheten innebär bland annat att nästan alla på något sätt är inblandade i så gott som alla projekt och aktiviteter.

Som liten organisation är vi också beroende av samarbeten och interaktioner med en lång rad andra aktörer. Vill du vara en medskapare? Hör av dig.

Magnus Aronsson

Magnus Aronsson

Verkställande direktör

Telefon: 08-458 78 01
E-post: magnus.aronsson@esbri.se
Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Redaktör

Telefon: 070-796 66 72
E-post: maria.gustafsson@esbri.se