Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad kan du skapa av skosnören?
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Vi på ESBRI

ESBRI är en liten organisation, och vi känner igen oss i mycket av den entreprenörskaps- och småföretagsforskning som vi tar del av. Litenheten innebär bland annat att nästan alla på något sätt är inblandade i så gott som alla projekt och aktiviteter.

Som liten organisation är vi också beroende av samarbeten och interaktioner med en lång rad andra aktörer. Vill du vara en medskapare? Hör av dig.

Magnus Aronsson

Magnus Aronsson

Verkställande direktör

Telefon: 08-458 78 01
E-post: magnus.aronsson@esbri.se
Anna-Karin Florén

Anna-Karin Florén

Kommunikationsstrateg

Telefon: 070-485 78 13
E-post: anna-karin.floren@esbri.se
Åse Karlén

Åse Karlén

Redaktör och webbansvarig

Telefon: 08-458 78 04
E-post: ase.karlen@esbri.se
Helene Thorgrimsson

Helene Thorgrimsson

Projektledare

Telefon: 08-458 78 02, 073-963 89 64
E-post: helene.thorgrimsson@esbri.se
Mest lästa artiklar nu