Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Reprintserien

I ESBRIs "Reprintserie" återpublicerades under 2000 och 2001 svåråtkomliga artiklar och bokkapitel skrivna av forskare med anknytning till ESBRI. Reprintserien finns tillgänglig på alla landets universitets- och högskolebibliotek (ISSN-numret är 1404-6245). Den kan även beställas till självkostnadspris + porto från ESBRI. E-posta din beställning till Helene Thorgrimsson.

 • The Entrepreneur and Firm's International Strategies

  av teknologie doktor Svante Andersson
  Reprintnr 2000/1
 • Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi

  av doktorand Daniel Hjorth och professor Bengt Johannisson
  Reprintnr 2000/2
 • Construing Organizational Texture in Young Entrepreneurial Firms

  av professor René Bouwen och docent Chris Steyaert
  Reprintnr 2000/3
 • Telling Stories of Entrepreneurship - Towards a Narrative-Contextual Epistemology for Entrepreneurial Studies

  av docent Chris Steyaert och professor René Bouwen
  Reprintnr 2000/4
 • Innovation, Growth and Entrepreneurship

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2000/5
 • Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical results

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2000/6
 • A Typified, Culture-Based, Interpretation of Management of SMEs in Southeast Asia

  av professor Björn Vidar Bjerke
  Reprintnr 2001/1
 • The Social Science View of Entrepreneurship: Introduction and Practical Applications

  av professor Richard Swedberg
  Reprintnr 2000/2
 • The Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective

  av teknologie doktor Svante Andersson
  Reprintnr 2001/3
 • The Psychology of the Entrepreneur

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2001/4