Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Reprintserien

I ESBRIs "Reprintserie" återpublicerades under 2000 och 2001 svåråtkomliga artiklar och bokkapitel skrivna av forskare med anknytning till ESBRI. Reprintserien finns tillgänglig på alla landets universitets- och högskolebibliotek (ISSN-numret är 1404-6245). Den kan även beställas till självkostnadspris + porto från ESBRI. E-posta din beställning till Helene Thorgrimsson.

 • The Entrepreneur and Firm's International Strategies

  av teknologie doktor Svante Andersson
  Reprintnr 2000/1
 • Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi

  av doktorand Daniel Hjorth och professor Bengt Johannisson
  Reprintnr 2000/2
 • Construing Organizational Texture in Young Entrepreneurial Firms

  av professor René Bouwen och docent Chris Steyaert
  Reprintnr 2000/3
 • Telling Stories of Entrepreneurship - Towards a Narrative-Contextual Epistemology for Entrepreneurial Studies

  av docent Chris Steyaert och professor René Bouwen
  Reprintnr 2000/4
 • Innovation, Growth and Entrepreneurship

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2000/5
 • Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical results

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2000/6
 • A Typified, Culture-Based, Interpretation of Management of SMEs in Southeast Asia

  av professor Björn Vidar Bjerke
  Reprintnr 2001/1
 • The Social Science View of Entrepreneurship: Introduction and Practical Applications

  av professor Richard Swedberg
  Reprintnr 2000/2
 • The Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective

  av teknologie doktor Svante Andersson
  Reprintnr 2001/3
 • The Psychology of the Entrepreneur

  av ekonomie doktor Frédéric Delmar
  Reprintnr 2001/4
Mest lästa artiklar nu