Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Tidigare projekt

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) är ett internationellt, flerårigt forskningsprojekt som tar tempen på det entreprenöriella klimatet i olika länder.

ESBRI var tidigare ansvariga för den svenska delen av GEM men har från och med 2010 lämnat över ansvaret till Entreprenörskapsforum. Läs mer

Forskarseminarier

ESBRI har under åren arrangerat seminarier för forskare som vill diskutera forskning, ibland utifrån en bok eller en färdig artikel men oftast kring ett utkast eller ett pågående arbete. Läs mer

Lärarseminarier

Sedan våren 2003 bildar ESBRI och SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) tillsammans ett kompetenscentrum för utveckling av entreprenörskapsområdet. Som en del i detta arrangerade vi tidigare ett antal seminarier om lärande och pedagogik. Seminarierna var kostnadsfria och öppna för lärare som ville diskutera och utveckla sin undervisningsteknik. Läs mer

Läs en artikel om Howard Aldrichs lärarseminarium med temat ”The Cooperative Learning Approach to Teaching” här.

Reprintserien

I ESBRIs "Reprintserie" återpublicerades under 2000 och 2001 svåråtkomliga artiklar och bokkapitel skrivna av forskare med anknytning till ESBRI. Reprintserien finns tillgänglig på alla landets universitets- och högskolebibliotek. Läs mer

Uppsatstävling

Läsåret 1990-1991 startade NUTEK en uppsatstävling med huvudsyftet att få upp frågor om småföretagande och entreprenörskap på agendan - såväl i den allmänna debatten som inom utbildning och forskning. Tävlingen arrangerades av NUTEK tillsammans med ESBRI, Ernst & Young och Företagarna t o m läsåret 2003-2004, med 40-50 tävlande uppsatser varje läsår.

En mångfald av discipliner, exempelvis historia, företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och sociologi, fanns representerade bland tävlingsbidragen som belyste temat ur många olika synvinklar. Läs mer

Uppsatstävlingen fick en uppföljare i Nytt&Nyttigt, som drog igång läsåret 2009-2010. Läs mer

Vem gör vad

1997 genomförde ESBRI en omfattande kartläggning av alla forskare som är verksamma inom forskningsområdet entreprenörskap och småföretagande i Sverige. Detta mynnade ut i boken Vem gör vad inom svensk entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Tanken var att rapporten ska kunna fungera både som en länk mellan forskare och allmänhet och mellan forskare och forskare.

I boken presenteras 190 forskare som är verksamma inom området. Boken innehåller bland annat personuppgifter om forskarna, deras aktuella och tidigare forskningsprojekt samt information om ett urval av publicerade bidrag.

2011 började ESBRI på nytt samla in uppgifter om forskare, denna gång inom tre fält: entreprenörskap, innovation och småföretagande. Numera är Vem gör vad webbaserad, du hittar databasen här.